บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด

1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 24-25 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

PSK CONSULTANTS CO., LTD.

1199 Piyavan Tower, 24th-25th Floor, Phahonyothin Rd., Phaya Thai, Phaya Thai, Bangkok 10400

Tel. (66) 0-2617-0429

Fax. (66) 0-2617-0426

Email: info@pskconsultants.com